Marketing wirusowy

Marketing wirusowy to informacja na temat produktu czy usługi, przekazywana od jednego odbiorcy do drugiego. Wykorzystuje ona potencjalnego klienta jako nasz nośnik reklamowy. W pewnym sensie jest ona wykorzystywana niemal od samego początku ludzkich działalności, za które pobiera się pieniądze, jednak dopiero po sklasyfikowaniu jej i zdefiniowaniu została wykorzystana w sposób w pełni świadomy.

Marketing wirusowy polega na masowym rozprzestrzenieniu jakiejś informacji (niekoniecznie prawdziwej), którego celem jest wzniecenie zainteresowania reklamowanym produktem. Można to osiągnąć na szereg różnych sposobów, jednak marketing wirusowy szczególnie mocno rozprzestrzenił się wraz z rozwojem Internetu, oraz w szczególności, portali społecznościowych. Tam bowiem każdy może być odbiorcą i nadawcą jednocześnie, każdy może wypowiedzieć swoje zdanie i przekazać określoną informację. Wirusowe przekazywanie wiadomości działa świetnie w przypadku kampanii dobrze przemyślanych i zaprojektowanych, jak również w przypadku akcji zupełnie przypadkowych, które akurat natrafiły na dobrą chwilę do rozprzestrzenienia się wśród użytkowników sieci. Tego rodzaju działania bywają trudne do wykorzystania – jednak jak pokazuje praktyka, efekty są bardzo obiecujące.