Rodzaje reklam wizualnych

Reklamę wizualną możemy podzielić na wiele sposobów, używając w tym celu różnych kategorii. Jednym z najprostszych podziałów jest rozróżnienie reklamy wizualnej fizycznej i wirtualnej. Reklamę wirtualną znajdziemy w Internecie i obejmować ona będzie wszelkiego rodzaju banery, które pojawiają się na stronach www.
Reklama fizyczna to bardziej rozbudowana forma klasyczna , która objawiać się może w niezwykle bogatej formie wykorzystującej tradycyjne nośniki informacji. Wliczymy do niej billboardy i cityboardy, reklamę typu mesh (siatki rozwieszone na rusztowaniach remontowanych budynków), ekrany LED, a także reklamę chodnikową oraz tak zwanej „żywej reklamy”, czyli ludzi noszących na sobie obraz lub określoną treść. Każdy z wymienionych rodzajów również występuje w różnych rodzajach i konfiguracjach.