Reklama w kontakcie bezpośrednim

Kontakt bezpośredni to metoda marketingowa znana od stuleci. Każdy bezpośredni kontakt wytwórcy lub handlowca z klientem owocuje nie tylko możliwością dokonania sprzedaży ale również podjęcia konwersacji i nawiązania bezpośredniej relacji. To z kolei prowadzi do wytworzenia emocjonalnego stosunku klienta do sprzedającego oraz do produktu. Sam produkt bywa kojarzony przez postać osoby dokonującej sprzedaży – i może być to skojarzenie pozytywne lub negatywne. Dlatego tak ważne jest zatrudnianie odpowiednich sprzedawców – znalezienie osoby zostawiającej u większości klientów bardzo dobre wrażenie to rzadkość, należy wręcz skupić się na unikaniu wyjątkowo negatywnych bodźców. Jest to również forma reklamy nie tylko samego produktu, ale też marki firmy – bez względu na to, czy się nam to podoba czy nie, klienci postrzegają produkty przez skojarzenia. Jeśli pierwsze skojarzenie będzie dobre, o wiele więcej prawdopodobne jest, że nasz klient wróci do nas po kolejne dobre wspomnienia. Jeśli nie da się wytworzyć dobrych skojarzeń to trzeba zrobić wszystko, aby uniknąć tych złych – ponieważ gorsze wspomnienia zawsze utrzymują się w pamięci lepiej i dłużej, co gorsza osoba, która wyniosła złe wrażenie może przekazywać je innym.